Ei fin tid

 Det er fine dagar og kveldar – i Nerja. Vekesvis utan regn er uvanleg for oss vestlendingar...

Det er fine dagar og kveldar – i Nerja. Vekesvis utan regn er uvanleg for oss vestlendingar...