Heilgardering

 Det er best å gardera seg når ein er i tvil om kva språk skiltet skal vera på. Eller er dette eit døme på at naboane ikkje er vorte enige om språkforma?

Det er best å gardera seg når ein er i tvil om kva språk skiltet skal vera på. Eller er dette eit døme på at naboane ikkje er vorte enige om språkforma?