Kan’kje vara evig...

  – Ein skigard kan’kje vara evig, veit du, kan aldri vara evig, song Stanley Jacobsen. Denne flotte skigarden ved hovudvegen gjennom Valen kunne vi sjå i 2003. (Foto: Kristian Hus)

– Ein skigard kan’kje vara evig, veit du, kan aldri vara evig, song Stanley Jacobsen. Denne flotte skigarden ved hovudvegen gjennom Valen kunne vi sjå i 2003. (Foto: Kristian Hus)