Kjent stein på Mjelkhaug

 (Foto: Ernst Jaggi)

(Foto: Ernst Jaggi)

Den kjende steinen på Mjelkhaug ovanfor Husnes er ca 5 x 5 x 5 m. Det hadde sikkert vore moro og sett då han blei sett der!