Nostalgi

«Nu er det bare minner...». Den gamle køyrebrua har gjort si teneste i farne år, og no får graset og blomane veksa fritt. Vi blir litt nostalgiske når vi ser slikt!