Hellandselva

Ho kjem ned lia
I den kvite kjolen sin
Stundom slank
Så ho blir borte i furuskogen
Ofte brei og buldrande
Før ho legg seg til kvile
I det store vatnet

Lars Jostein Rørvik