Totland blir prest på Halsnøy og Fjelberg

 Soknepresten i Husnes og Holmedal dei siste 14 åra, Jan Ove Totland (58), er tilsett som ny prest i Eid og Fjelberg sokn. Han skal framleis vera busett på Valen. (Foto: Magne Fitjar).

Soknepresten i Husnes og Holmedal dei siste 14 åra, Jan Ove Totland (58), er tilsett som ny prest i Eid og Fjelberg sokn. Han skal framleis vera busett på Valen. (Foto: Magne Fitjar).