Heimsleg

Oppdrettslaks frå Norge i spanske butikkar let seg høyra! Austevoll Laksepakkeri står det på merkelappen, og vi får nesten heimlengsel. Men ei nettovekt på 23,3 kilo er i meste laget. Dessutan er han ikkje heilt fersk, registrerer vi, for han vart slakta den 19. januar. Dette biletet vart teke den 2. februar!

Oppdrettslaks frå Norge i spanske butikkar let seg høyra! Austevoll Laksepakkeri står det på merkelappen, og vi får nesten heimlengsel. Men ei nettovekt på 23,3 kilo er i meste laget. Dessutan er han ikkje heilt fersk, registrerer vi, for han vart slakta den 19. januar. Dette biletet vart teke den 2. februar!

Nyare bileteKristian Hus