Held einsemda på avstand

Einsemd er det aller største problemet for eldre menneske, høyrer vi tidt og ofte. Då er det godt å ha nokon å snakka med, som til dømes her i kystbyen Nerja i Spania. Der sit mennene på benker heilt inntil den trafikkerte gata og held kvarandre med selskap i fleire timar kvar einaste dag. Slik held dei einsemda på avstand. (Foto: Kristian Hus)

Einsemd er det aller største problemet for eldre menneske, høyrer vi tidt og ofte. Då er det godt å ha nokon å snakka med, som til dømes her i kystbyen Nerja i Spania. Der sit mennene på benker heilt inntil den trafikkerte gata og held kvarandre med selskap i fleire timar kvar einaste dag. Slik held dei einsemda på avstand. (Foto: Kristian Hus)

Nyare bileteKristian Hus