Ei kvinne for sin hatt

Mann for sin hatt, er eit gammalt uttrykk, som kan tolkast på fleire måtar. Ein av forklaringane er når ein mann gjer seg gjeldande på eit eller anna vis. Vi kan berre slå fast at uttrykket som oftast passar minst like godt på mange damer, noko dette biletet frå Nerja i Spania er eit døme på det.

Mann for sin hatt, er eit gammalt uttrykk, som kan tolkast på fleire måtar. Ein av forklaringane er når ein mann gjer seg gjeldande på eit eller anna vis. Vi kan berre slå fast at uttrykket som oftast passar minst like godt på mange damer, noko dette biletet frå Nerja i Spania er eit døme på det.

Nyare bileteKristian Hus