«Gjer døri høg, gjer porten vid»

Rundt om i heile Kvinnherad finn vi mange fine turstiar, som er merka og rydda for ålmenta etter ein fenomenal dugnadsinnsats frå mange frivillige gjennom mange år. Det er ikkje betalt med pengar, for å bruka eit gammalt uttrykk. Men av og til kjem vi likevel over situasjonar som denne i Bogsnesåsen på Husnes. Den store furua har truleg lege på denne måten sidan vinterstormane herja på våre kantar.
Kven vil ta affære og gjera som skrive står i den gamle salmen «Gjer døri høg, gjer porten vid»? Her ligg mykje god ved og ventar på den som vil ta eit tak. Men spør grunneigaren først!

Nyare bileteKristian Hus