Gammal ferdselsåre

(Foto: Kristian Hus)

(Foto: Kristian Hus)

Den gamle ferdselsåra, sjøen, er ofte best og tryggast. Og ein av reiarlaget Wilson sine båtar, her omkransa av trestammene i Bogsnesåsen på Husnes, går jamt og trutt inn og ut Hardangerfjorden.

Nyare bileteKristian Hus