«Der ingen skulle tru at nokon kunne bu»

Bilete frå videoen. Rett nok dreiar det seg om humor, men tekstleggjinga over Rosendal-skiltet samsvarar lite med realitetane!

Bilete frå videoen. Rett nok dreiar det seg om humor, men tekstleggjinga over Rosendal-skiltet samsvarar lite med realitetane!

Front Production laga i 2009 ein parodi over NRK sin kjende serie «Der ingen skulle tru at nokon kunne bu» med Oddgeir Bruaset som programleiar. Videoen, der Svein Nordal hadde rolla som Bruaset, var produsert for SØRAL-revyen. Teamet som laga videoen køyrer på land på Løfallstrand og filmar rundt om i Rosendalsområdet før dei endar opp i Guddal, der programleiaren intervjuar ein ikkje ukjend bygdamann.


VideoKristian Hus