Folkehøgskulen 100 år

Haugatun slik det stod fram ved oppstarten i 1914.

Haugatun slik det stod fram ved oppstarten i 1914.

Sunnhordland folkehøgskule på Halsnøy har hatt samanhangande drift sidan oppstarten i 1914. Skulen har vore ein viktig læringsarena for vaksen ungdom. Hans Huglen frå Huglo var ein av fleire personar i regionen som gjorde opptakten til skulen.

Du kan lesa frå 100-årsjubileet søndag her