Har gått skoa av seg

Når ein først går skoa av seg, er det like greitt å hengja dei til tørk med det same. Fleire stader langs det gamle elveleiet mellom Nerja og Friligiana finn vi slike opphengde sko på leidningane, kanskje for å visa at vi er på rett veg.

Når ein først går skoa av seg, er det like greitt å hengja dei til tørk med det same. Fleire stader langs det gamle elveleiet mellom Nerja og Friligiana finn vi slike opphengde sko på leidningane, kanskje for å visa at vi er på rett veg.

Nyare bileteKristian Hus