God påske!

Nå livnar det til i buskar og kratt,
knoppane sprett, blomane blømer,
klokkene ringjer i by og i bygd 
i feirande stillhet, vår påsketid. 

Dagen er heilag, vår tru er lagt til,
me feirar vår heilage tru, 
gjennom vår tidsbolk
– Guds fred på vår jord.

Ove Wiland