Inga trøyst å få!

Når fredagsspaltisten i lokalavisa let seg inspirera av ein nyss utkomen film og bevegar seg inn på soveromet, så kan vel skuggen hans her på Skimtvis gjera det same. Her er bakgrunnen for det: 

Hi natta vakna eg med hosterier og skjelvande kropp. Eg måtte nærast halda meg fast i senga for ikkje å detta på golvet. Eg venta ei visss form for medkjensle i denne situasjonen. Men då termometeret kom fram ein gong på morgonkvisten var det inga trøyst å få. 39 grader er då ikkje mykje for ein vaksen mann, var kommentaren frå ho som føretok avlesinga!

Tenk deg, når desse småjevlane skal varma opp ein vaksen kropp nærare to grader, og det med ein BMI på opp mot 30, prøvde eg meg med skodespelarmine: – Då er det ikkje nett svakstraum dei nyttar seg av.

Eg er ikkje sikker på om det kom nokre trøystande ord frå «hjelpepleiaren», medan eg såg ho forsvinna ut døra.

Lars Jostein
20. februar 2015

KommentarKristen Børje Hus