Sørleg kryssing av Langenuen beste alternativet

Sørleg kryssing av Langenuen vil knyta Kvinnherad og Tysnes tettare til Stord, konkluderer Norconsult i ein rapport dei har utarbeidd for Sunnhordlandssambandet AS.

I planlegginga av traséar for ferjefri E39 mellom Sunnhordland og bergensområdet, har det vore vurdert ulike alternativ for kor vegen skal kryssa Langenuen mellom Stord og Tysnes. I juni i fjor fekk Norconsult oppdraget med å utarbeida ein rapport, som tek opp i seg dei ulike kryssingsalternativa over Nuen. Rapporten synleggjer kva som kan medverka til regional integrasjon.

Les meir her