Borghild i hundre!

Borghild likar seg på alderspensjonatet i Ølve.

Borghild likar seg på alderspensjonatet i Ølve.

Borghild Thorkelsen (98) er ein typisk representant for dei som voks opp på landsbygda i førkrigstida: Dei vart fødde på eit lite småbruk eller ein gard, der foreldra måtte slita hardt for å skaffa nok inntekter til å leva av.

– Å, du og du for eit liv, seier Borghild når ho fortel om oppveksten i den vesle jordbruksbygda Ølve på 1920- og 30-talet. Dagens unge kan nesten ikkje førestilla seg korleis forfedrene levde på den tida. Ho var den eldste i søskenflokken og hugsar enno godt korleis det var, utan straum og med lite pengar blant folk flest. Ungane måtte tidleg læra seg å arbeida, men Borghild trur ikkje dei hadde vondt av det på noko vis. Sjølv er ho jo snart hundre år!

I dag bur Borghild på alderspensjonatet i Ølve, der ho får godt stell og pleie av flinke og kjekke folk – og god mat frå eit godt kjøken. Betre kan det nesten ikkje bli når du nærmar deg hundre år, seier ho.

Du kan lesa heile historia om henne i boka vår, «Frå heim til heim»