Den eldste boktrykkjaren i landet?

(Arkivfoto: Kristen Børje Hus)

Kåre Nedrevåg er 80 år, og er framleis aktiv i sitt gamle yrke; boktrykkjarfaget. Kanskje er han endåtil den eldste aktive boktrykkjaren i landet?

Gjennom einmannsføretaket Husnes Trykk har Kåre i mange år produsert trykksaker i ulike variantar til kundar i og utanfor Kvinnherad. Han gjekk i lære og tok svennebrev i Øystese, før han i 1965 flytte attende til Kvinnherad og var med og starta trykkeri på Husnes.

Tidleg på 1970-talet tok han initiativ til etableringa av Røde Kors Hjelpekorps si ambulanseteneste og var sjåfør der til han blei pensjonist. Jubilanten har òg vore militært interessert og var lenge med i Heimevernet. Myntsamling er ei anna interesse den «gamle» boktrykkjaren driv med.

No lever Kåre så visst opp til det gamle uttrykket «Skomakar, bli ved din lest».