«If you need me»

For nær eit halvt hundre år sidan var me ein gutegjeng som starta eige band. Kva draumar me hadde kan eg ikkje hugsa no, men eit delmål var i alle fall å sjarmera jentene, men eg vågar ikkje å gå nærare inn på det prosjektet her på Skimtvis.

No har me sett i gong med øvingar for å delta på Rock ’15 i idrettshallen 31. oktober. Musikkekspertane kjem nok ikkje til å koma med dei største superlativa. Jentene kjem heller ikkje til å strøyma til bakrommet for å få autografen vår. Men kan me få ei og anna bestemor i salen til å minnast med glede då ho og kjærasten dansa tett omslynga når me spela «If you need me» med The Rolling Stones, er målet vårt langt på veg nådd. 
Kanskje sit det også ein bestefar attmed henne som smiler i skjegget og tenkjer på det same.

Lars Jostein
02.10.15

KommentarKristian Hus