Medisinering

Denne fredagen vil eg snakka snakka litt om helse. Eg er nemleg komen i ein situasjon der eg må innom apoteket av og til. Det er berre for å få nokre preparat som skal halda meg frisk lenge, ifølgje fastlegen.

Men det er i denne situasjonen eg burde hatt hans utdanning og vel så det. Dei medisinane som skal gjera susen, skiftar namn heile tida, slik at det som står på resepten enten er gammalt nytt, eller for dyrt for samfunnet.

Dama bak disken på apoteket seier smilande at det er same virkestoffet. Vil du ha det? 
Svaret mitt er som oftast: «Du vil vel ikkje ta livet av meg, så du får berre koma med eitkvart».

Lukka har vore på mi side. Her sit eg og skriv i nærast medviten tilstand.

Lars Jostein
09.10.15.

KommentarKristian Hus