Bygdeutviklingspris til Gøril Guddal

Gøril Guddal opna Guddalstunet i mai 2014. No er ho blitt påskjønna av Innovasjon Norge. (Foto: Magne Fitjar/HusnesNett).

Gøril Guddal opna Guddalstunet i mai 2014. No er ho blitt påskjønna av Innovasjon Norge. (Foto: Magne Fitjar/HusnesNett).

Gøril Guddal har fått Bygdeutviklingsprisen i Hordaland for 2015. Hennar engasjement, pågangsmot og fantastiske gründerskap er gull verdt for Kvinnherad kommune, ja, heile regionen og fylket, skriv varaordførar Hans Inge Myrvold i ein kommentar på Facebook.

Saman med sjølve prisen får prisvinnaren også ei gåve på 50.000 kroner.
Det er Innovasjon Norge som kvart år deler ut Bygdeutviklingsprisen. Prisen er ein bedrifts- og næringsutviklingspris for dei som har etablert ei vellukka bedrift eller næring med basis i bygdene og landbruket sine ressursar.

Kandidatane vert vurdert etter følgjande kriteriar:
•  Økonomisk resultat/lønsemd
•  Nyskaping/originalitet
•  Sysselsetjing, særleg for kvinner og ungdom
•  Sosial og miljømessig berekraft, herunder utnytting av lokale ressursar, fortrinn og ringverknader i lokalsamfunnet.

Gøril Guddal vart særleg kjend i fjor sommar då ho opna den restaurerte låvebygningen på heimegarden øvst i Guddal.
 

OrdKristian Huspris, Guddal