Farleg å leva

I dag vil eg koma med ei sterk oppmoding om å ta HMS på alvor. Er de eigentleg klare over kor farleg det er å vera menneske?
Eg har handla diverse både på IKEA og KID-interiør i det siste. I alle pakningar derifrå ligg det eit papirark, som seier at produktet kan vera livsfarleg. No går eg og vurderer sterkt om eg skal kjøpa hjelm og vernesko til kona. Dei kan ho få bruk for når ho skal ferdast til fots i regionsenteret vårt også.
Det er nok ikkje lenge før det står med stor skrift nederst på kassalappen når ein har handla: «Takk for handelen, og velkomen tilbake. Å kryssa vegane utanfor butikkane kan medføra livsfare. Vér særleg aktsom før kommunen har fått fjerna gangfelta».

Lars Jostein
20.11.15

KommentarKristian Hus