– Må aldri gløyma 9. april!

– Folk var i sjokk, seier Bernt Kaldestad. (Arkivfoto: Geir Remme)

– Folk var i sjokk, seier Bernt Kaldestad. (Arkivfoto: Geir Remme)

Bernt Kaldestad minnest enno krigsutbrotet 9. april 1940. Han hugsar avskræmde naboar, som rømde husa sine medan krigshandlingane føregjekk på fjorden utanfor heimen sin.

Det stod dårleg til med det norske forsvaret då tyskarane angreip landet vårt, og utstyret til dei som vart innkalla til teneste var òg så som så. Bernt Kaldestad hugsar til dømes enno at han om morgonen 9. april måtte sy solar under beksømstøvlane til eit familiemedlem som skulle til Voss for å kjempa.

– Det måtte skje i all hast før han reiste, fortel Bernt.

Tok det ikkje alvorleg

Folk flest trudde nesten ikkje det dei såg og høyrde aprildagane i 1940. Og få hadde teke meldinga i Gula Tidend nokre dagar tidlegare, om at ein flåtestyrke frå Tyskland var på veg gjennom Storebælt med kurs for Norge, skikkeleg på alvor.

– Folk var i sjokk, fortel Bernt Kaldestad om det han hugsar etter krigsutbrotet.

Arbeidsleir

Han vart seinare innkalla til arbeidsleir i Skjold i Rogaland, men deltok aldri i krigshandlingar. Det kan han truleg takka motstandsmannen Gunnar Sønsteby og andre norske sabotørar for. Dei sprengde Arbeidsmobiliseringa sine kontor i Oslo.

 – Arkivet med papira våre fauk vel til himmels under sprenginga, skrattar Bernt Kaldestad i dag. Han meiner Sønsteby & Co. gjorde eit meisterverk den gongen.

I år er det 77 år sidan den tyske okkupasjonen av Norge. Det er ein dag vi aldri må gløyma, seier Bernt Kaldestad. Men likefullt må vi heller aldri gløyma 8. mai 1945 då Norge igjen blei eit fritt land.

Les meir om den tyske okkupasjonen her