Kommuneval

Det er med vemod eg må skriva ein slags nekrolog over ein stad, som er lagt i stabilt sideleie. Tysdag morgon kunne me, med stor sorg, konstatera at nabobygda var den politiske døden nær.
Du blei fødd rundt 1963, og sleit med enorme vekstsmerter i ungdommen. Den mektige bygda nord i kommunen, gjorde alt ho kunne for at du ikkje skulle få gode vekstvilkår. Men du tok føre deg, og ønskte å bli den største og sterkaste.
På måndag var hevnens time komen. Folk frå dei ytterste nes til innerste krokar fann fram kulepennen og kryssa av for lokale heltar. No får gode krefter stella godt med deg, og prøva å halda deg i live dei neste fire åra. Til den tid har kanskje Arne på Bokhandelen lagt ut kulepennar på tilbod.

Lars Jostein
18.09.15.

KommentarKristian Hus