Nye tider

I dag tek eg meg den fridomen og lagar eit nytt ord, «versjonstyranniet». Ein har ikkje før sett seg inn i bruken av ein elektronisk duppeditt, så er produsenten på marknaden med ein ny versjon.
No praktiserer eg den taktikken at eg hoppar over ein tre fire versjonar i slengen. Det sparar ein både tid, irritasjon og pengar på.
Men no skal ein ikkje vera like negativ til nyvinningar, som det ein arbeidskollega var «i hine harde dage». Han kom ein dag rasande ut frå dusjen etter endt arbeidsdag.
– Det har vore nokre tullingar og montert nye armaturar i dusjen, sa han. Og eg som har brukt ti år på å setja meg inn i bruken av dei gamle.

Lars Jostein
22. januar 2016

KommentarKristian Hus