Kommunikasjon via Facebook

Denne fredagen vil eg snakka litt om kommunikasjon. Etter inspirasjon frå NRK og TV2 har eg tenkt å testa ut ei ny kommunikasjonsform i heimen.
Det tek altfor mykje tid på morgonkvisten å fortelja om planane mine for dagen. Sidan både eg og mi kjære er på Facebook, har eg tenkt å testa ut følgjande morgonrituale:
I løpet av frukoststunda vil eg berre seia at eg tek meg ein tur ut.
– Vil du ha detaljane om kva eg skal gjera, kan du få nærare opplysningar om det på Facebooksida mi.
Og så har eg sjølvsagt lagt til ei diskret lita melding om kva som hadde vore godt til middag.

Lars Jostein
29. januar 2016

KommentarKristian Hus