Arbeid på sportsløypa i Sjøvangen

Sportsløypa blir etter kvart ei fullverdig rundløype på nær 1,5 kilometer.

Vinteren gav seg, det same gjorde isen og snøen. Dermed kunne arbeidet med 2. byggetrinn på Halsnøy sportsløype starta alt no, mykje tidlegare på året enn Røen og Sjøvangen velforeining trudde var mogeleg.

Andre byggetrinn går frå rasteplassen på Skarpeid og attende til parkeringsplassen. Den delen som skal byggjast no, er stipla med raudt på biletet, medan delen som vart grusa i fjor er merka med grønt.

Halsnøy Trelast AS er no i full sving med å planera traséen for trinn to. Dermed blir sportsløypa etter kvart til ei fullverdig rundløype på nær 1,5 kilometer. Velforeiningen vonar at heile løypa vil vera klar til bruk fram mot sommaren i år.

(Frå nettsida til Røen og Sjøvangen velforeining)