Blikk på eldreomsorga i Kvinnherad

Sverre Bjørnevik har byrja salet i Spar Sæbøvik.

Ei ny bok ser nærare på livet ved aldersheimane i Kvinnherad. Frå heim til heim er no til sals hjå bokhandlarar og mange butikkar rundt om i kommunen.

Skribent Kristian Hus og sonen Kristen Børje, som er fotograf og grafisk designar, gav i 2015 ut boka Godt vaksen, med portrett av tolv eldre over 90 år i Kvinnherad kommune. No kjem oppfølgjaren; Frå heim til heim, der vi også denne gang ser på livet til nokre av dei eldste blant oss. Men i år har vi gått inn på alle alders- og sjukeheimane, og sett nærare på kvardagen der. Vi får høyra frå bebuarar om livet på heimen, men òg frå pleiarar, leiarar, pårørande, friviljuge og andre, som meiner noko om institusjonane.

Mange av dei eldre i Kvinnherad bur gjerne på ein alders- eller sjukeheim – og avsluttar ofte livet der. Alle kjenner vi nokon som bur på ein slik heim, enten i nær familie eller litt lengre unna. Men få av oss veit noko særleg om buforholda, arbeidsoppgåvene, stemninga, middagane, underhaldninga, politikken og økonomien. Frå heim til heim freistar å kasta eit lite blikk på desse temaene, og utfordrar oss til å tenkja over korleis dei eldre bør ha det.

Ei reise

Frå heim til heim er ei reise frå ein type heim til ein annan.

Boka er også ei reise frå ein alders- eller sjukeheim i éi bygd til den neste. Vi er innom Husnestunet, Halsnøytunet, Rosendalstunet, Ølve alderspensjonat, Varaldsøy aldersheim og bufelleskapet Utåker eldresenter.

Boka vil etter kvart vera i sal på følgjande stader:
Kvinnherad Libris Husnes
Rosendal Bokhandel
Spar Sæbøvik
Joker Ølve
Varaldsøy Handel
Fjelberg landhandel
Spar Uskedalen
Spar Hatlestrand
Nærbutikken i Åkra