Kyrkjekor i Kvinnherad

Eva Megyesi ønskjer å starta opp med eit kyrkjekor med medlemmer frå heile Kvinnherad frå hausten av. (Pressefoto).

Kvinnherad har ein særs dugande kantor i Eva Megyesi. I tillegg til at ho er ein framifrå organist under gudstenester, bidrar ho svært mykje også i andre samanhengar.

Ho arrangerer blant anna eigne kyrkjemusikkfestivalar og dirigerer dessutan Rosendal songlag. Positiv og engasjert som ho er, er Megyesi ein stor ressurs i det kvinnherske musikklivet.

Kvinnherad har per i dag ikkje eige kyrkjekor. Det syns Eva og mange andre at vi bør ha, og difor vil ho gjera noko med det. Ho ønskjer å starta opp med eit kyrkjekor for medlemmer frå heile Kvinnherad frå hausten av, med ei to-timars øving i veka. Aktuell øvingstid er måndag eller tysdag frå klokka18 eller 19. Fleirtalet av medlemmene bestemmer dette. Øvingstaden vert i Uskedal kyrkje.

Eva seier at repertoaret kan vera samansett av alt som inngår i kyrkjemusikken. Det kan vera liturgiske songar, gamle og nye salmar både norske og internasjonale, og litt gospel. Ho seier at det er så mykje fint å velja blant innan kyrkjemusikk.

Eva understrekar at dette vert eit supplement, og slett ikkje ein konkurrent til eksisterande kor. Dirigentjobben kjem til å gå inn i hennar kantorstilling, og ho håpar mange melder seg på til koret frå heile kommunen. Påmeldinga vil bestemma om koret vil ha tre eller fire stemmer.

Eva Megyesi ser for seg at koret kjem til å ha om lag to konsertar årleg; ein i juletida og ein i påsketida. Dei som ønskjer å vera med i koret, eller har spørsmål, kan ta kontakt på mobiltelefon 955 20 899 eller på epost micacica@online.no

Då er det berre å håpa at mange interesserte melder seg. Ein ting er i alle fall sikkert; dei får ein positiv, engasjert og dugande dirigent.

Thor Inge Døssland
uskedalen.no