Les enno Fadervår på gassisk

Edel Sjursen tykkjer ho er heldig som får bu på Rosendalstunet.

Edel Sjursen (98), enkje etter tidlegare sokneprest i Kvinnherad, Leif Sjursen, har to periodar bak seg som misjonærkone på Madagaskar. Der lærte ho seg både fransk og gassisk, det offisielle språket i landet. Og den dag i dag, 56 år etter at dei kom heim frå misjonsmarka, kan Edel lesa Fadervår utanåt – på gassisk. Også mannen brukte gassisk i gjerninga som misjonær for Det norske Misjonsselskap. Han døydde i 1999.

– Eg er heldig som får vera her på Rosendalstunet, seier Edel i ei bok om alders- og sjukeheimane i Kvinnherad, som er planlagt å koma ut i haust. Etter eit slagtilfelle for seks år sidan er ho i dag avhengig av hjelp til det meste.

Edel har levt eit innhaldsrikt og spennande liv etter at ho reiste frå Lårdal i Telemark til Madagaskar som 20-åring. Men ho tvilar på om ho får oppleva å flytta inn på det nye Rosendalstunet før det blir ferdig utbygt. Når du nærmar deg hundre år, må du rekna med litt av kvart, seier den gamle dama frå Telemark på ekte dialekt – og med glimt i auga. Kva som møter henne på andre sida av livet, tenkjer ho ikkje så mykje på.

Nedanfor kan du høyra Edel lesa Fadervår på gassisk.