Rydda og klargjort for sommaren

Velkommen i Borvika! (Foto: Åsfrid Barstad)

Velkommen i Borvika! (Foto: Åsfrid Barstad)

Brynhild Stokka og Jan B. Ingvaldsen i aksjon på ryddedagen. (Foto: Åsfrid Barstad)

Då er badestranda i Borvika rydda og gjort klar for sommarens aktivitetar. Onsdag kveld arrangerte Husnes Vekst den årlege dugnaden i stranda, der 10 personar møtte opp med reiskap og arbeidslyst.

Styreleiar Åsfrid Barstad er glad for at folk bryr seg og deltek år etter år i denne dugnaden. Forutan at det styrkjer fellesskap og samhald blant folk som bur her, blir badestranda meir innbydande og triveleg for alle som brukar ho. 

– Det er viktig og nødvendig å halda det reint og triveleg rundt seg over alt, seier Barstad. Borvika er ein viktig del av regionsenteret, difor er dette eit svært godt tiltak, seier styreleiaren.

Ho er overraska over at det var så lite bos i stranda denne gongen, knapt to halvfulle sekker vart fylte opp, og det er jo nesten ingen ting å snakka om ein gong. Tare og gras vart raka saman av dugnadsgjengen og kasta i kontainaren, men det viste knapt nok att i botnen når dei var ferdige for kvelden.

Brede Grønningen frå Husnes Røyr stilte òg opp og monterte eit heilt nytt WC i toaletthuset. Det er styreleiaren svært glad for. 

Barstad fortel elles at Husnes Vekst nyleg har inngått samarbeid med prosjektet «Turstiar Sunde», som vil vil vera med og oppgradera eksisterande stiar og laga nye der det trengst langs Opsangervatnet frå campingplassen til Kaldaneset og skulane.

Det har òg lenge vore snakka om å få til ein sti, eller gangveg, rundt heile vatnet, men det er eit meir omfattande prosjekt som det vil ta noko tid å få gjennomført. Men ein plass må vi starta, seier Åsfrid Barstad. Styreleiaren tykkjer det er viktig at Husnes Vekst engasjerer seg i både store og små prosjekt. Det skapar merksemd i nærmiljøet, og venteleg vil det òg føra til at fleire etter kvart melder seg inn i organisasjonen.