Flott sherpasti til Malmangernuten

(RT-bilete frå sluttrappporten)

(RT-bilete frå sluttrappporten)

Rosendal Turnlag si turgruppe med Kåre Eik og Morten Nygård som føregangsmenn, er i mål med nok eit flott og imponerande prosjekt; ein 237 meter lang sherpasti opp mot Malmangernuten.

Arbeidet med dei 591 trappetrinna tok vel fire veker, og vart i hovudsak utført av fire fagfolk frå Everest-regionen i Nepal. Også turlaget sine medlemmer har delteke, med til saman 340 dugnadstimar.

Prosjektet er gjennomført i samarbeid med Kvinnherad kommune, medan Kåre Eik hadde den daglege oppfølgjinga. Rekneskapen viser at stien har kosta 610.000 kroner, og det aller meste er finansiert gjennom gåver frå mange bedrifter, organisasjonar og private.

– Sherpaene har etter kvart fått internasjonalt ry på seg for å vera verdas beste stibyggjarar i bratt lende. Også denne gongen har det vore ei stor glede og ære å bli kjent med desse heidersfolka frå ein framand kultur. Ikkje berre er dei handverkarar av ypparste klasse, men samarbeid om planleggjing og organisering har vore gjort på ein praktisk og ærleg måte, i stor tillit til kvarandre, heiter det i sluttrapporten frå prosjektet.

Les heile rapporten her