Fitjar leiar i venskapsorganisasjonen

Septemberstemning frå sist utveksling, med Dinai García (nummer to frå venstre).

Den ideelle organisasjonen Venskap Kvinnherad – San Lucas Tolimán heldt årsmøte i Kvinnherad Bibliotek måndag 6. mars. Organisasjonen syter for at det er utveksling og samarbeid mellom venskapskommunen Kvinnherad og venskapskommunen San Lucas Tolimán i Guatemala.

Magne Fitjar er leiar i venskapsorganisasjonen.

Magne Fitjar blei attvalt til leiar i styret og med seg har han Eva Refvik, Steinar Haugan, Oddvar Larsen, Ragnhild Røstbø (vara), Randi Elisabeth Bjelland (vara), Linda Øen (utpeikt av kulturkontoret) og Ingrid Handeland (politisk vald).

På årsmøtet deltok Diani García med songar frå heimlandet sitt, Mexico. Seinare heldt Ragnhild Røstbø eit engasjerande føredrag supplert med lysbilete om stipendelevane i studiar og fest, gjennom snart ti år. Mellom dei unge kvardagsheltane som vart trekte fram var Yosselin med foreldre og ein liten veslebror, under avgangsfesten for utdanninga hennar: tospråkleg lærar; Dany, Lleral og Wilson, tre nye rekneskapsførarar i San Lucas Tolimán; Angélica, nybakt mor og om lag samtidig nyutdanna tospråkleg sekretær.

Orda til Malala Yousefzai står prenta som avslutning i årsmeldinga frå Stipendfondet: «One child, one teacher, one book and one pen can change the world. Education is the only solution.»

Magne Fitjar
referent