Minnelund på Husnes

Minnelunden har fått ein fin plass nær kyrkja med flott utsikt mot sjøen.

Husnes gravplass har no fått ein minnelund, som lenge har vore etterspurd. Minnelund er først og fremst tenkt som eit tilbod til dei som ønskjer ei namna grav å gå til, men som ikkje har høve eller ikkje ønskjer å setja opp eige gravminne. Med å velja ei grav på minnelunden treng ein ikkje å tenkja på stell av grav og gravstøtte.

Minnelunden har fått ein fin plass nær kyrkja med flott utsikt mot sjøen. Eit stort tre midt på plassen gir minnelunden eit vakkert preg. Steinen som er sett opp skal minna om dei mektige fjella i Kvinnherad. På steinen skal det monterast plater med namn og dato for fødsel og død på dei som vert gravlagde på minnelunden. Det er som regel urner som vert sett ned på ein minnelund, men det er òg høve til å setja ned kister.

Rekordfart

Minnelunden kom opp i rekordfart, ikkje minst takka vere vår dyktige multikunstnar Alf Jarle Langeland, som har jobba iherdig med å få minnelunden ferdig. Allereie eit par dagar etter at minnelunden stod klar, vart den første urna sett ned og den første namneplata montert.
Alle som bur i kommunen har rett til fri grav. Eingongsavgift for bruk av minnelunden er 3.000 kroner. Prisen inkluderer namneplate med montering og stell av området i dei 30 år grava er freda.

Ønskjer ein å forlengja festetida etter 30 år, gjeld vanleg festeavgift. Namneplata får då stå på steinen så lenge festeavgift er betalt.

Tekst: Erlingur Nielsson
Foto: Jan-Ove Fagerheim


(Kyrkjelydsbladet nr 1/2017)