Etterlyste feiaren – på rim

Det kan svara seg å skriva brev til det offentlege på rim.

Det er mangt som kjem for ein dag når ein stundom tek seg tid til å rydda i skuffer og skap. Her er eit døme på det.

Ein lesar av Skimtvis har funne eit gammalt brev i arkivet sitt, som dei tidlegare eigarane av Lundagarden på Husnes, Johan og Unni Hoelfeldt Lund, skreiv til Feiarmeisteren i Kvinnherad hausten 1973. I brevet, som er skrive på rim, ber dei om at feiaren må koma og gjera jobben sin. Trass i to telefonar til kommunehuset i Rosendal, hadde dei ikkje sett snurten til han.

– Jeg venter med lengsel og håp så stor, at du til Onarheim på Husnes vil komme før høsten nu er omme, skriv Unni Hoelfeldt Lund.

Kommuneingeniøren i Kvinnherad, Olav Birger Espeland, fekk kopi av brevet og svarer nokre dagar seinare. Og han er ikkje verre enn folket på Lundagarden; han svarer på rim, han òg.

– Bønner på verseføtter går rett i våre hjerterøtter, feieren kommer før det blir sommer, skriv Espeland. Og som eit lite PS opplyser han om at brevet er skrive «med serskilt løyve frå Målførenemnda, jfr. lov om åndsverk».

Korleis det gjekk med feiinga på Lundagarden denne hausten for snart 44 år sidan, seier soga ingen ting om.

kh.