Kvinnherad – ein brunsnigelkommune

Den "forhatte" brunsnigelen likar seg godt i Kvinnherad. (Kart: VG)

Dei nye «kvinnheringane».

Både fastbuande og tilreisande likar seg godt i Kvinnherad. Det veit alle. Derimot er det ikkje så kjekt at brunsnigelen også trivst så godt her. Ja, faktisk så godt at vi er heilt på topp i landssamanhang. Det viser ei kartleggjing som avisa VG har utført.

– Kombinasjonen av fuktig klima og milde vintrar skapar gode forhold for brunsniglen. Problemet er klart verst langs kysten på Vestlandet og på Austlandet, seier Bjørn Arild Hatteland, snigleekspert og forskar ved Norsk institutt for bioøkonomi til VG. Avisa har kartlagt kva for ein kommune der problemet er størst. Kvinnherad er i toppsjiktet.

Brunsnigelen kom via planteimport i 1988, truleg frå Frankrike, til byar på Sør- og Vestlandet. Sidan har han spreidd seg over nesten heile landet, ifølgje kartleggjinga VG har gjort. Sjølv om det vesle krypdyret førebels ikkje er eit stort problem i dei nordlege fylka, er han registrert i både Nordland og Troms, skriv avisa.

Spreier seg fort

– Brunsnigelen spreier seg fort, og har kome utruleg mange stader på dei 25 åra han har vore her, seier Bjørn Arild Hatteland, snigleekspert og forskar ved Norsk institutt for bioøkonomi.

Han fortel til VG at snigelen trivst best i bustadområde, og er særleg plagsam for folk med hage. Difor er det òg store lokale variasjonar i kor utbreidd han er, sjølv internt i kommunane.
Snigelen er ikkje glad i barskog og myr, og han likar seg heller ikkje høgt over havet.

Arnodd Håpnes fra Naturvernforbundet har tidlegere fortalt VG at brunsniglen kostar samfunnet mellom 50 og 500 millionar kroner årleg. No oppfordrar han alle kommunar som har registrert funn av brunsniglen, til å handla raskt.

– Dess tidlegare ein tar tak i problemet, dess lettare er det å handtera. Gjer ein innsats for å bli kvitt alt så fort som mogleg, før det er for seint. Kommunar som ikkje ser brunsniglen som eit problem foreløpig, men som likevel har registrert han, bør handla med éin gong, seier Naturvernforbundet sin representant til VG.