Bok om eit kvardagsmenneske

Mange har gode minne etter Tjerand Aske.

Boka om Tjerand Aske frå Fjelberg er forteljinga om ein kunnskapsrik og uvanleg småbrukar og fiskar, som filosoferte mykje over meininga med livet, men som til slutt ikkje greidde å halda styr på seg sjølv og det vesle gardsbruket sitt. Nokre dagar etter han fylte 70 år, døydde han brått på gata i Oslo under dramatiske omstende.

Livet hans var langt frå ein dans på roser; men eit slit frå morgon til kveld, kjem det fram i boka. Historia er både vemodig og gripande.

Du kan lesa meir om boka og kor du kan få tak i ho her: http://skimtvis.no/aske