Godt frammøte til boklanseringa

Fin stemning i Sjøstova på Borgundøy.

Sjøstova, huset frå 1600-talet, vart godt besøkt då boka om Tjerand Aske blei presentert.

Folk kom mann av huse til bok-lanseringa i Sjøstova laurdag ettermiddag. Rundt 60 personar både frå øyane og fastlandet møtte fram for å høyra om Tjerand Aske-boka – langt fleire enn venta.

Forfattaren takkar alle som kom og viste interesse for prosjektet. Takk òg til alle som kjøpte boka.

Boka er førebels til sals i butikken på Fjelberg, hjå SPAR på Sæbøvik og hjå bokhandlarane på Husnes og i Rosendal.

Du kan òg tinga boka ved å senda epost til kristian@skimtvis.no.

Les òg Arne Gjerde sin blogg her

(Alle foto: Arne Gjerde)